| Aktuality | Spolupráce | Nápověda | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
zaregistrovat    Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno: : Heslo :    
PRINTSHOP
STANDARDNÍ TISK
ETIKETY, 3D SAMOLEPKY
PLOTROVÉ ŘEZÁNÍ
TISK + OŘEZ
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
VZORKY A VZORNÍKY

Samolepky

 
Rozměry
Čistý formát
Hotový štítek, jehož rozměry určuje proužek pro ořez.
Hrubý formát
Projekt musí obsahovat jednu tiskovinu štítku zvětšenou o požadovaný spad a odděleně proužky pro ořez.
Spad
Jedná se o prostor projektu, jenž vyčnívá za proužky pro ořez/bigování. Spad by měl mít 2 mm na každé straně.
V případě jiných než obdélníkových tvarů nevyplňujte pozadím celý prostor za proužkem pro ořez, ale pouze výše uvedený 2mm spad. Zbývající prostor mimo tiskovinu ponechte bílý.
Samostatný štítek
  • Štítek může mít libovolný tvar.
  • Důležité objekty by se neměly nacházet blíže než 3 mm od plánovaného místa ořezu.
  • Rámečky, lemy atd. by se neměly nacházet blízko proužku pro výsek (min. 5 mm). Vzhledem k toleranci ořezu by tiskoviny nevypadaly z estetického hlediska dobře.
šablona pro výsek
  • proužek pro ořez by neměl mít zaoblení s větším poloměrem než:
- v případě nálepek 3D – 3 mm
- štítků na magnetické podložce – 6 mm;
  • proužek pro ořez samostatného štítku vytvořte z jedné nepřetržité křivky;
  • proužky pro ořez navrhujte v nejužší (vlasové) velikosti 100% černou barvou;
  • z ohledem na čas ořezu dbejte během navrhování na to,:
- abyste tam, kde je to možné, používali místo křivek přímé čáry;
- abyste nezvyšovali počet vrcholků nad počet nutný pro vytyčení křivky;
- aby se proužky pro ořez nepokrývaly;
  • při navrhování proužku pro ořez se vyhněte situaci, kdy by se začátek a konec řezu nacházel na oblouku; měl by se spíše nacházet na přímé čáře;
  • u štítků 3D:
- z ohledem na fyzikálně-chemické vlastnosti pryskyřice upřednostňujeme nálepky pravidelných tvarů – kruhy, elipsy, obdélníky, čtverce a jiné mnohoúhelníky pravidelných tvarů se zaoblenými rohy;
- nepravidelné tvary, ostré rohy, vyhloubení atd. vyžadují vetší pracovní úsilí, čímž také zvyšují cenu nálepek a prodlužují dobu realizace objednávky. V takovýchto případech si vyhrazujeme právo zvýšit cenu a prodloužit termín provedení;
  • proužky pro výsek musíte po přizpůsobení k projektu uložit v odděleném souboru, nebo na oddělené stránce stejného souboru.
Upozornění!!
Proužek pro ořez by měl mít minimální počet vrcholků nutných pro vytvoření tvaru; neopodstatněné zvětšení počtu vrcholků v křivce způsobuje zpomalení práce plotru.
Pokud se ukáže, že komplikovanost křivky způsobuje příliš pomalou práci plotru, zakázka bude přerušena z důvodu špatně připraveného souboru.


Grafika
Barevný model
Projekt připravte v modelu CMYK (nevztahuje se na návrhy, ve kterých jsou použity dodatečné barvy); pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
Kombinace různých barevných prostorů nebo modelů v jednom dokumentu (např. CMYK a RGB) způsobuje špatné zobrazení barev, a tudíž nepodléhá reklamaci.


Definujete-li vlastní barvy CMYK, součet tonálních hodnot v jednom bodu nesmí přesáhnout 300 % (u jednostranně natíraných kartonů nesmí na nenatírané straně přesáhnout 200 %; vyvarujte se především umisťování sytých podkladů ve stejných místech na líci a rubu tiskoviny). Nepřijímáme reklamace návrhů, u kterých je tento parametr překročen. (Znamená to, že nesmíte vytvářet černou barvu ze čtyř 100% složek.)

U výtisků zušlechtěných laminem nesmí součet tonálních hodnot v jednom bodu přesáhnout 250 %.


U 3D samolepek nesmí součet tonálních hodnot CMYK přesáhnout 200 % pokrytí!

In translation: `Metalizacja oraz kolor Biały`
In translation: `Przygotowanie grafiki dla Liquid Metal oraz koloru Biały znajduje się w sekcjach poniżej.`
Černé pozadí
Pro dosažení syté, tmavé černé použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek:33% C, 33% M, 33% Y, 100% K.
Šedé pozadí
Pokud chcete šedé pozadí, vytvořte jej pomocí složky „K“, bez použití zbývajících barev „CMY“
Barevné přechody
Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.
Optimální rozlišení
Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300dpi.
Rozmístění objektů
Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.


Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“.


Průhledné štítky
Důležité výjimky při přípravě souboru k tisku
Pro přípravu návrhu použijte níže popsanou technologii bílé barvy. 
Pokud budou štítky průhledné, lze použít tisk CMYK (bez podtisku). S ohledem na jejich specifické použití lze v závislosti na požadovaném efektu libovolně navrhovat barevný potisk CMYK bez podtisku, s podtiskem nebo pouze bílý potisk.  

V závislosti na způsobu aplikace se štítky musí připravit buď standardně (nalepení ne povrch), nebo zrcadlově (nalepení pod povrch). 


BÍLÁ doplňková barva
Jak připravit soubor k tisku doplňkovou barvou Pouze Bílá nebo Bílá + CMYK.
Pro tisk bílou barvou a také pro tisk bílého podtisku u CMYK barev musíte připravit v souboru doplňkovou barvu s názvem „White“. Nejjednodušší způsob, jak tuto barvu vytvořit v grafickém programu, je ji nabrat kapátkem z námi připraveného vzorku dostupného v souboru White.pdf
Grafické prvky tištěné bílou barvou musí být v návrhu nad CMYK grafikou a musí mít nastavený Přetisk (barva musí být „přetištěna“).

Paletu doplňkových barev si můžete také připravit sami.

   
Zjistěte, jak přizpůsobit Váš grafický program pro snadné, rychlé a spolehlivé navrhování spotových barev:
 


Pro přípravu návrhu použijte níže popsanou technologii bílé barvy. 
Pokud budou štítky průhledné, lze použít tisk CMYK (bez podtisku). S ohledem na jejich specifické použití lze v závislosti na požadovaném efektu libovolně navrhovat barevný potisk CMYK bez podtisku, s podtiskem nebo pouze bílý potisk.  

V závislosti na způsobu aplikace se štítky musí připravit buď standardně (nalepení ne povrch), nebo zrcadlově (nalepení pod povrch). 


Upozornění!
U malých textů a prvků může být pasování viditelně posunuto.


Příprava doplňkové barvy Liquid Gold/Silver
Liquid Metal – metalizovaná fólie dostupná v barvách: Gold, Silver, Red, Green, Blue

Doplňkovou barvu Liquid Metal připravíte stejně jako parciální lak. Připravte dodatečnou stranu / dodatečné strany a na ně naneste jednobarevně (K 100 %) oblasti, které se budou lakovat. Obrázky k parciálnímu lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi. Veškeré šedé prvky, včetně nepatrných, světlých odstínů šedi, budou automaticky konvertovány na černou barvu a budou zalakovány.

Upozornění!
Nedoporučujeme aplikovat lak a efekt Liquid Metal na prvky tenčí než 0,4 mm v pozitivu a 0,6 mm v negativu. Doporučená minimální velikost písma je 10 bodů, rozestup mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm. Může dojít k posunu laku vzhledem k tisku o 0,3 mm. 
Efekt Liquid Metal se nedoporučuje navrhovat na spad a na bigy, jelikož na hranách/bigovaných místech může dojít k popraskání/drolení metalizované fólie.  

Liquid Metal je natištěná barva. To znamená, že v zájmu zachování přesnosti pasování (0,3 mm) se nesmí z návrhu CMYK odstranit/vyjmout grafika pozadí. Stránka s návrhem pozadí nesmí obsahovat opakované prvky masky.

Použijete-li Liquid Metal na větší prvky/tmavá pozadí, efekt může být nanesen nestejnoměrně. 
 
 

Na jedné stránce návrhu můžete společně umístit: tisk Liquid Gold, tisk Liquid Silver a parciální UV lak, ale musíte dbát na správný popis souboru a pořadí stran v souboru (viz níže), aby nedošlo k omylu.

Prvky Liguid Gold, Liquid Silver a parciální lak musí být od sebe vzdáleny min. 0,6 mm.

Na kartónech barvených ve hmotě nelze nanášet efekty Liguid Gold, Silver a parciální lak až na spad.

Upozornění!!
Bude-li na štítku použita metalizace, pošlete nám jednotlivé soubory zabalené ve formátu ZIP. Název každého souboru musí jednoznačně popisovat, čeho se soubor týká: tisk / metalizace barva 1 a/nebo metalizace barva 2 / maska pro ořez a soubor s náhledem – vzor znázorňující výsledný produkt. 
 
Uložení do souboru
Formáty souborů
Plik do druku:Upřednostňujeme: PDF
Akceptujeme také:  CDR,EPS, TIFF, JPG. Za tyto soubory si účtujeme příplatek 3,50 PLN k zakázce za předtiskovou přípravu.
Soubor pro výsek:  Upřednostňujeme: PDF
Akceptujeme také:  CDR,EPS. Za tyto soubory si účtujeme příplatek 3,50 PLN k zakázce za předtiskovou přípravu.
Před odesláním zakázky zabalte všechny nezbytné soubory do jednoho souboru ZIP.
Poznámky
Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte v souboru uložit použitá písma.

Při ukládání souboru jako PDF nastavte vysoké rozlišení grafiky. PDF ukládejte ve verzi PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)

U postcriptových souborů zvolte kompozitní výstup.

V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.


Upozornění!!
V souboru pro tisk neukládejte plánované proužky pro ořez!Dodatečné informace
Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevní rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev.


Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s Pravidly spolupráce, Zásadami ochrany osobních údajů i používáním souborů cookies.

Náš portál používá informace uložené pomocí souborů cookie nutné k obsluze internetového obchodu a vytváření statistik.
Použitím těchto stránek beze změny nastavení vašeho prohlížeče se tyto soubory budou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že toto nastavení můžete kdykoli změnit.