| Aktuality | Spolupráce | Nápověda | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
zaregistrovat    Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno: : Heslo :    
PRINTSHOP
STANDARDNÍ TISK
ETIKETY, 3D SAMOLEPKY
PLOTROVÉ ŘEZÁNÍ
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
TISK + OŘEZ
VZORKY A VZORNÍKY

Záruční plomby

 


1


2


3

Rozměry
Formát archu
500mm x 345mm.
Plocha potisku
494mm x 340mm
Hrubý formát
Připravte plný arch s tiskovinami. Rozměry návrhu nesmí přesahovat plochu potisku.
Stáhnout soubor:
Záruční plomby  
Samostatná plomba
 • libovolného tvaru;
 • důležité objekty se nesmí nacházet blíže než 2 mm od plánovaného místa výseku;
 • plomby s jednorodým pozadím (např. bílým, červeným) obdélníkového tvaru můžete navrhnout bez spadávek (viz obr. 2);
 • pokud má plomba různorodé pozadí (mezi sousedními plombami se vyskytují barevné přechody) nebo je jiného než obdélníkového tvaru, navrhněte ji se spadem (obr. 1). Spad vytvořte do 2 mm za proužek pro výsek;
 • nenavrhujte rámečky, lemy atd. blízko proužku pro výsek (min. 5 mm). Vzhledem k toleranci výseku, jež je +/- 1 mm, by plomby nebyly estetické;
 • projekt vystřeďte doprostřed stránky.
šablona pro výsek
 • musí obsahovat ořezové a pasovací značky na stejném místě jako návrh k tisku;
 • u pravoúhlých štítků (s ostrými rohy) navrhujte ořezové značky vždy jako svislé a vodorovné, podél celého archu (nesmí vycházet za arch!);
 • aby nešlo plomby jednoduše odtrhnout, navrhněte na povrchu plomby speciální zářezy – viz obr. C. Zářezy by měly být kolmé ke kratší straně plomby – narušitel se ji pokouší zpravidla odtrhnout z této strany (je to snadnější). Aby zářezy nevyšly zrovna např. na čárovém kódu, vezměte v potaz, že zářez je široký 0,3 mm a tolerance umístění je +/- 1 mm;
 • výsekové křivky navrhujte v nejužší (vlasové) velikosti červenou barvou a poté je seskupte;
 • pasovací značky ze šablony neodstraňujte; ponechte je jak na návrhu k tisku, tak návrhu k výseku;
 • výsekové křivky se nesmí překrývat, jinak by na takovém místě laser nařízl materiál dvakrát a tím jej celý rozřízl;
 • šablonu po slícování s návrhem archu k tisku uložte na druhé straně PDF souboru nebo v samostatném souboru.
Pasovací značky
V rozích archu (na ploše potisku) umístěte pasovací značky (stačí 4 rohy s 10mm stranou) vytvořené nejužší (vlasovou) čarou. Oba soubory (arch i šablona) musí obsahovat stejně rozmístěné pasovací značky.


Grafika
Barevný model
Projekt připravte v modelu CMYK (nevztahuje se na návrhy, ve kterých jsou použity dodatečné barvy); pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
Kombinace různých barevných prostorů nebo modelů v jednom dokumentu (např. CMYK a RGB) způsobuje špatné zobrazení barev, a tudíž nepodléhá reklamaci.


Definujete-li vlastní barvy CMYK, součet tonálních hodnot v jednom bodu nesmí přesáhnout 300 % (u jednostranně natíraných kartonů nesmí na nenatírané straně přesáhnout 200 %; vyvarujte se především umisťování sytých podkladů ve stejných místech na líci a rubu tiskoviny). Nepřijímáme reklamace návrhů, u kterých je tento parametr překročen. (Znamená to, že nesmíte vytvářet černou barvu ze čtyř 100% složek.)

U výtisků zušlechtěných laminem nesmí součet tonálních hodnot v jednom bodu přesáhnout 250 %.
Černé pozadí
Pro dosažení syté, tmavé černé použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek:33% C, 33% M, 33% Y, 100% K.
Šedé pozadí
Pokud chcete šedé pozadí, vytvořte jej pomocí složky „K“, bez použití zbývajících barev „CMY“
Barevné přechody
Nepoužívejte barevné přechody pro hodnoty menší než 5 %.
Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.
Optimální rozlišení
Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300dpi.
Rozmístění objektů
Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Všechny texty rozmisťujte na samostatné vrstvě (horní).

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.


Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tolerance ořezu a bigování činí ± 2 mm. Proto na proužku pro bigování (hřbetu) nevytvářejte viditelnou hranici mezi návrhem přední a zadní strany tiskoviny.

Všechny stránky v souboru by měly mít stejnou orientaci.
Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“.


Uložení do souboru
Formáty souborů
Upřednostňujeme: PDF
Přijímamé také: CDR (v. X7)
Poznámky
Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte v souboru uložit použitá písma.

Při ukládání souboru jako PDF nastavte vysoké rozlišení grafiky. PDF ukládejte ve verzi PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)

U postcriptových souborů zvolte kompozitní výstup.

Upozornění!!
V souboru pro tisk neukládejte plánované proužky pro ořez! Naopak nutností je umístění pasovacích značek; bez nich nelze štítky vyřezat!Dodatečné informace
Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevní rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev.

Doporučujeme zkontrolovat ve specifikaci pokyny týkající se lepení plomb.Viz zde


Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s Pravidly spolupráce, Zásadami ochrany osobních údajů i používáním souborů cookies.

Náš portál používá informace uložené pomocí souborů cookie nutné k obsluze internetového obchodu a vytváření statistik.
Použitím těchto stránek beze změny nastavení vašeho prohlížeče se tyto soubory budou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že toto nastavení můžete kdykoli změnit.