| Aktuality | Spolupráce | Nápověda | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
zaregistrovat    Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno: : Heslo :    
PRINTSHOP
STANDARDNÍ TISK
ETIKETY, 3D SAMOLEPKY
PLOTROVÉ ŘEZÁNÍ
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
TISK + OŘEZ
VZORKY A VZORNÍKY

Desky

 


Rozměry
Šablona desek
Stáhnout příslušnou šablonu::
Stáhnout soubor:
Šablona oboustranných desek A4 1mm  
Šablona oboustranných desek A4 5mm  
Šablona jednostranných desek A4 1mm  
Šablona jednostranných desek A4 5 mm  
Upozornění!!
 Šablona slouží pouze jako vzor pro návrh. Před uložením hotového návrhu šablonu odstraňte, aby se nevytiskla spolu s tiskovinou!Modrý proužek vymezující prostor projektu můžete ponechat.
Čistý formát
Čistý formát – jako na šabloně (obrys provedený červenou čárou).
Hrubý formát
Hrubý formát – jako v souboru se šablonou (obrys provedený modrou čárou).
Spad
Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny (červená čára na šabloně) přetáhněte 2 mm na spadávky za okraj (k modré čáře).
Dodatečné poznámky
Pozadí projektu nesmí vyčnívat za prostor označený modrou čárou. Důležité objekty odsuňte od proužku pro ořez (červený) a bigování (žlutý) alespoň o 5 mm.
Tolerance ořezu a bigování činí ± 2 mm. Proto na proužku pro bigování (hřbetu) nevytvářejte viditelnou hranici mezi návrhem přední a zadní strany tiskoviny.

Neměňte umístění šablony (ani samého projektu) na listu,
jinak bude projekt ořezán nakřivo!


Příprava pro selektivní zušlechtění
Jak připravit soubor pro zušlechtění parciálním lakem nebo termografickým tiskem
V souboru připravte dodatečnou stranu / dodatečné strany (poslední) a na ně naneste jednobarevně (K 100 %) oblasti, které se budou lakovat. Obrázky k parciálnímu lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi. Veškeré šedé prvky, včetně nepatrných, světlých odstínů šedi, budou automaticky konvertovány na černou barvu a budou zalakovány.

Prvky s parciálním lakem musí splňovat následující požadavky:
  • navrhované čáry nesmí být tenčí než 0,4 mm;
  • rozestup mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm;
  • použité písmo nesmí být menší než 14 bodů.
Může dojít k posunu laku vzhledem k tisku o 0,3 mm.


Parciální UV lak na firemních deskách
  • Tloušťka laku je 10–15 mikrometrů.
  • Parciální UV lak lze aplikovat až na spad s určitými omezeními, vyplývajícími z rozměrů lakované plochy (viz šablona – obrys plochy, kterou lze lakovat, je označen zelenou přerušovanou čarou).


UPOZORNĚNÍ! Aplikace parciálního laku a efektu Liquid Metal je nejpůsobivější na malých prvcích a liniích, které svou šíří nepřekračují 4 mm. V případě prvků s plochou 5 x 5 mm a větší, kde má být celá plocha pokryta jednotnou vrstvou laku / metalické fólie, doporučujeme zvolit jako podklad Soft-Touch laminát. U takovýchto prvků může být potisk na matném nebo lesklém laminátu nerovnoměrný, což ovlivní výsledný vzhled produktu. 

Upozornění! U velkonákladových zakázek nebo v případě, kdy plocha lakované tiskoviny přesáhne 15 % čistého formátu, se termín zhotovení zakázky může prodloužit na 5 pracovních dní.


Názvy souborů musí jednoznačně poukazovat na jejich určení (maska, awers/rewers [líc/rub]).


Příprava doplňkové barvy Liquid Gold/Silver
Liquid Metal – metalizovaná fólie dostupná v barvách: Gold, Silver, Red, Green, Blue

Doplňkovou barvu Liquid Metal připravíte stejně jako parciální lak. Připravte dodatečnou stranu / dodatečné strany a na ně naneste jednobarevně (K 100 %) oblasti, které se budou lakovat. Obrázky k parciálnímu lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi. Veškeré šedé prvky, včetně nepatrných, světlých odstínů šedi, budou automaticky konvertovány na černou barvu a budou zalakovány.

Upozornění!
Nedoporučujeme aplikovat lak a efekt Liquid Metal na prvky tenčí než 0,4 mm v pozitivu a 0,6 mm v negativu. Doporučená minimální velikost písma je 10 bodů, rozestup mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm. Může dojít k posunu laku vzhledem k tisku o 0,3 mm. 
Efekt Liquid Metal se nedoporučuje navrhovat na spad a na bigy, jelikož na hranách/bigovaných místech může dojít k popraskání/drolení metalizované fólie.  

Liquid Metal je natištěná barva. To znamená, že v zájmu zachování přesnosti pasování (0,3 mm) se nesmí z návrhu CMYK odstranit/vyjmout grafika pozadí. Stránka s návrhem pozadí nesmí obsahovat opakované prvky masky.

Použijete-li Liquid Metal na větší prvky/tmavá pozadí, efekt může být nanesen nestejnoměrně. 
 
 


Příprava k ražbě

Soubor k ražbě se připravuje obdobně jako soubor pro parciální lak. Připravte dodatečnou (poslední) stránku v souboru s rozměry vizitky. Následně na ní naneste ražené oblasti/prvky jednou barvou (K 100%)

Pokud nám zašlete jednotlivé soubory jako zazipované, tak jejich názvy musí jednoznačně poukazovat na jejich určení (líc/rub/maska k ražbě).  Platí to také pro vizitky s 3D parciálním lakem a ražbou (líc/rub/maska 3D/maska k ražbě).


Ražba vytváří vystouplý reliéf na lícové straně a zahloubený reliéf na rubové straně.

In translation: `Maksymalny rozmiar obszaru tłoczenia wynosi 100mm x 200mm.
Istnieje możliwość tłoczenia do krawędzi.
Nie ma możliwości dokładnego pasowania tłoczeniem z drukiem. Tolerancja pasowania +/- 1mm.
`


Jak připravit soubor k ražbě?
  • minimální tloušťka prvku 0,8 mm;
  • minimální rozestup mezi raženými prvky 0,75 mm;
  • minimální velikost základního písma 16 bodů;
K ražbě přijímáme jak vektorovou, tak i rastrovou grafiku! 
Grafika
Barevný model
Projekt připravte v modelu CMYK (nevztahuje se na návrhy, ve kterých jsou použity dodatečné barvy); pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
Kombinace různých barevných prostorů nebo modelů v jednom dokumentu (např. CMYK a RGB) způsobuje špatné zobrazení barev, a tudíž nepodléhá reklamaci.


Definujete-li vlastní barvy CMYK, součet tonálních hodnot v jednom bodu nesmí přesáhnout 300 % (u jednostranně natíraných kartonů nesmí na nenatírané straně přesáhnout 200 %; vyvarujte se především umisťování sytých podkladů ve stejných místech na líci a rubu tiskoviny). Nepřijímáme reklamace návrhů, u kterých je tento parametr překročen. (Znamená to, že nesmíte vytvářet černou barvu ze čtyř 100% složek.)

U výtisků zušlechtěných laminem nesmí součet tonálních hodnot v jednom bodu přesáhnout 250 %.


Kde jen je to možné, doporučujeme použít profil ICC ISO Coated v.2_300, který omezuje složky do 300 %, namísto profilu ISO Coated v.2, ve kterém mohou složky dosáhnout až 330 %.
Černé pozadí
Abyste získali sytou, tmavou černou barvu, použijte černou barvu vytvořenou ze složek: 60%C 55%M 50%Y 100%K . U digitálního tisku použijte složky: 33%C 33%M 33%Y 100%K.
Šedé pozadí
Ofsetový tisk: Šedé pozadí je třeba vytvořit při pouužití všech složek CMYK. Hodnoty: C:50% M:40% Y:40% K:22%
Digitální tisk: Pokud chcete šedé pozadí, vytvořte jej pomocí složky „K“, bez použití zbývajících barev „CMY“
Barevné přechody
Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.
Optimální rozlišení
Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300dpi.
Rozmístění objektů
Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.

Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“


Uložení do souboru
Formáty souborů
Upřednostňujeme: PDF
Přijímáme také: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). 
Upozornění! Z programu InDesign přijímáme pouze postscriptové soubory. Případně můžete napsat v poznámkách k zakázce informaci: „Soubor z InDesign. Prosím převeďte na PS.“
PDF, EPS, PRN
Přijímamé také: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme 3,5 PLN za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu InDesign přijímáme pouze postcriptové soubory, případně můžete uvést do poznámek k zakázce „Pozor - soubor z InDesign. Proveďte prosím PSa“.
Poznámky
Při ukládání souboru jako PDF nastavte vysoké rozlišení grafiky. PDF ukládejte ve verzi PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP. V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.
 
 V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.


Dodatečné informace
Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevní rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev.


Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s Pravidly spolupráce, Zásadami ochrany osobních údajů i používáním souborů cookies.

Náš portál používá informace uložené pomocí souborů cookie nutné k obsluze internetového obchodu a vytváření statistik.
Použitím těchto stránek beze změny nastavení vašeho prohlížeče se tyto soubory budou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že toto nastavení můžete kdykoli změnit.