| Aktuality | Spolupráce | Nápověda | Firma | | £ | | | Kr.
   
zaregistrovat    Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno: : Heslo :    
 ANTIVIROVÝ BALÍČEK
PRINTSHOP
STANDARDNÍ TISK
ŠTÍTKY SAMOLEPKY
PLOTROVÉ ŘEZÁNÍ
TISK + OŘEZ
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
VZORKY A VZORNÍKY

Vizitky

 

Rozměry
Čistý formát
Velikost po ořezu činí:
50mm x 90mm u standardních vizitek,
55mm x 85mm u vizitek typu eurostandard (viz obrázek)
50mm x 181mm, po složení 50mm x 90,5mm u skládaných vizitek (viz obrázek)
Hrubý formát
Projekt musí mít velikost 54 mm x 94 mm anebo 59mm x 89mm (Eurostandard) anebo 54mm x 185mm (skládané), tzn., že musí být z každé strany větší o 2 mm než čistý formát. Pokud nějaké objekty přesahují hrubý formát, je třeba je ořezat(viz obrázek)
Upozornění!!
Musíte zachovat hrubý formát, i pokud pozadí tiskoviny nevyčnívá na spad. Proto musíte hrubý formát ohraničit obdélníkem na nejnižší vrstvě, bez obrysů a výplně, nebo (v případě rastrového souboru) vystředit projekt tak, aby měl vhodný rozměr.
Spad
Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 2 mm na každé straně. 
Šablona
Abychom Vám usnadnili přípravu návrhu, můžete si stáhnout šablonu, dle které projekt zpracujete.
Stáhnout soubor:
Šablona vizitky 90 x 50  
Šablona vizitky 85 x 55  
Šablona vizitky 90 x 55  
Šablona skládané vizitky  

Upozornění!!
 Šablona slouží pouze jako vzor pro návrh. Před uložením hotového návrhu šablonu odstraňte, aby se nevytiskla spolu s tiskovinou!

Místo pro vrtání otvoru označte v návrhu malým, černým puntíkem (nebo jinou kontrastní barvou) o max. průměru 2 mm.
Pokud místo není označeno, standardně otvor vrtáme na levé straně (ve středu kratší hrany).


Příprava pro selektivní zušlechtění
Jak připravit soubor pro zušlechtění parciálním lakem nebo termografickým tiskem
V souboru připravte dodatečnou stranu / dodatečné strany (poslední) a na ně naneste jednobarevně (K 100 %) oblasti, které se budou lakovat. Obrázky k parciálnímu lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi. Veškeré šedé prvky, včetně nepatrných, světlých odstínů šedi, budou automaticky konvertovány na černou barvu a budou zalakovány.

Prvky s parciálním lakem musí splňovat následující požadavky:
 • navrhované čáry nesmí být tenčí než 0,4 mm;
 • rozestup mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm;
 • použité písmo nesmí být menší než 14 bodů.
Může dojít k posunu laku vzhledem k tisku o 0,3 mm.


Parciální lak s 3D „termografickým“ efektem
 • Tloušťka laku je 25–35 mikrometrů (znatelně hmatatelná).
 • Lakování až na spad se nedoporučuje, jelikož by se mohl lak během ořezu drolit. Soubory s maskou k 3D laku připravenou až na spad budou puštěny do výroby na vlastní odpovědnost zákazníka. 
 • Při zušlechťování tištěných prvků lakem s 3D „termografickým“ efektem se lak nanáší pouze na jednu stranu.
 • U oboustranných tiskovin se lakem s 3D „termografickým“ efektem zušlechťuje pouze první strana (líc). V takovém případě prosím připravte 3stránkový soubor s tímto pořadím stran: líc/rub/maska k líci.

Parciální UV lak
 • Tloušťka laku je 10–15 mikrometrů.
 • Kvůli praskání laku se parciální UV lak nedoporučuje používat na spad a na bigy.
  Toto doporučení se nevztahuje na drobné prvky, u kterých je popraskání laku stěží viditelné.
 • Při zušlechťování tištěných prvků UV lakem se může lak aplikovat oboustranně. V takovém případě prosím připravte 4stránkový soubor: líc/rub tisk (1. a 2. strana v souboru), líc/rub maska (3. a 4. strana v souboru).
 • Lak nenavrhujte na místech, která se budou bigovat.
  UPOZORNĚNÍ! Na rubu nenavrhujte lakované prvky, které by se pokrývaly s většími lakovanými prvky na líci, jelikož by mohlo dojít k jejich otisku a ke slepení výtisků.


UPOZORNĚNÍ! Aplikace parciálního laku a efektu Liquid Metal je nejpůsobivější na malých prvcích a liniích, které svou šíří nepřekračují 4 mm. V případě prvků s plochou 5 x 5 mm a větší, kde má být celá plocha pokryta jednotnou vrstvou laku / metalické fólie, doporučujeme zvolit jako podklad Soft-Touch laminát. U takovýchto prvků může být potisk na matném nebo lesklém laminátu nerovnoměrný, což ovlivní výsledný vzhled produktu. 

Upozornění! U velkonákladových zakázek nebo v případě, kdy plocha lakované tiskoviny přesáhne 15 % čistého formátu, se termín zhotovení zakázky může prodloužit na 5 pracovních dní.


Názvy souborů musí jednoznačně poukazovat na jejich určení (maska, awers/rewers [líc/rub]).


Příprava k ražbě
Požadavky/omezení týkající se volby a přípravy ražených prvků:
 • minimální tloušťka prvku 0,8 mm;
 • minimální rozestup mezi raženými prvky 0,75 mm;
 • minimální velikost základního písma 16 bodů;
 • bez možnosti tisku na spad.
K ražbě přijímáme jak vektorovou, tak i rastrovou grafiku! 


Jak připravit soubor k ražbě?

Než začnete připravovat návrh, stáhněte si šablonu pro vizitky s ražbou:

Stáhnout soubor:
Šablona plochy ražby pro vizitky 90 x 50  
Šablona plochy ražby pro vizitky 90 x 55  
Šablona plochy ražby pro vizitky 85 x 55  
Šablona plochy ražby pro skládané vizitky  

Soubor k ražbě se připravuje obdobně jako soubor pro parciální lak. Připravte dodatečnou (poslední) stránku v souboru s rozměry vizitky. Následně na ní naneste ražené oblasti/prvky jednou barvou (K 100%) – v rámci plochy ražby (77 x 45 mm, zelená čára na šabloně).

Pokud nám zašlete jednotlivé soubory jako zazipované, tak jejich názvy musí jednoznačně poukazovat na jejich určení (líc/rub/maska k ražbě).  Platí to také pro vizitky s 3D parciálním lakem a ražbou (líc/rub/maska 3D/maska k ražbě).

V případě dodání vícestránkového souboru musí být maska k ražbě umístěna vždy jako poslední stránka v souboru. U objednávek na vizitky s 3D parciálním lakem a ražbou musíte zachovat následující pořadí:
 • u jednostranných vizitek: tisk líc, maska 3D, maska k ražbě;
 • u oboustranných vizitek: tisk líc, tisk rub, maska 3D, maska k ražbě. 
Upozornění: ražba vytváří vystouplý reliéf na lícové straně a zahloubený reliéf na rubové straně.


Příprava doplňkové barvy Liquid Gold/Silver
Liquid Metal – metalizovaná fólie dostupná v barvách: Gold, Silver, Red, Green, Blue

Doplňkovou barvu Liquid Metal připravíte stejně jako parciální lak. Připravte dodatečnou stranu / dodatečné strany a na ně naneste jednobarevně (K 100 %) oblasti, které se budou lakovat. Obrázky k parciálnímu lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi. Veškeré šedé prvky, včetně nepatrných, světlých odstínů šedi, budou automaticky konvertovány na černou barvu a budou zalakovány.

Upozornění!
Nedoporučujeme aplikovat lak a efekt Liquid Metal na prvky tenčí než 0,4 mm v pozitivu a 0,6 mm v negativu. Doporučená minimální velikost písma je 10 bodů, rozestup mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm. Může dojít k posunu laku vzhledem k tisku o 0,3 mm. 
Efekt Liquid Metal se nedoporučuje navrhovat na spad a na bigy, jelikož na hranách/bigovaných místech může dojít k popraskání/drolení metalizované fólie.  

Liquid Metal je natištěná barva. To znamená, že v zájmu zachování přesnosti pasování (0,3 mm) se nesmí z návrhu CMYK odstranit/vyjmout grafika pozadí. Stránka s návrhem pozadí nesmí obsahovat opakované prvky masky.

Použijete-li Liquid Metal na větší prvky/tmavá pozadí, efekt může být nanesen nestejnoměrně. 
 
 


Bílá 3D
Bílá 3D
Soubor s návrhem (objekty, texty) připravte v jedné barvě (K 100 %).

Z důvodu drolení se barvy během ořezu se návrh nesmí připravovat na spad.

Použití písma menšího než 6 bodů se nedoporučuje. Nepoužívejte ani tenká písma.


Grafika
Barevný model
Projekt připravte v modelu CMYK (nevztahuje se na návrhy, ve kterých jsou použity dodatečné barvy); pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
Kombinace různých barevných prostorů nebo modelů v jednom dokumentu (např. CMYK a RGB) způsobuje špatné zobrazení barev, a tudíž nepodléhá reklamaci.


Definujete-li vlastní barvy CMYK, součet tonálních hodnot v jednom bodu nesmí přesáhnout 300 % (u jednostranně natíraných kartonů nesmí na nenatírané straně přesáhnout 200 %; vyvarujte se především umisťování sytých podkladů ve stejných místech na líci a rubu tiskoviny). Nepřijímáme reklamace návrhů, u kterých je tento parametr překročen. (Znamená to, že nesmíte vytvářet černou barvu ze čtyř 100% složek.)

U výtisků zušlechtěných laminem nesmí součet tonálních hodnot v jednom bodu přesáhnout 250 %.


Kde jen je to možné, doporučujeme použít profil ICC ISO Coated v.2_300, který omezuje složky do 300 %, namísto profilu ISO Coated v.2, ve kterém mohou složky dosáhnout až 330 %.
Černé pozadí
Abyste získali sytou, tmavou černou barvu, použijte černou barvu vytvořenou ze složek: 40%C, 30%M, 30%Y, 100%K. U digitálního tisku použijte složky: 33%C 33%M 33%Y 100%K.
Šedé pozadí
Ofsetový tisk: Šedé pozadí je třeba vytvořit při pouužití všech složek CMYK. Hodnoty: C:50% M:40% Y:40% K:22%
Digitální tisk: Pokud chcete šedé pozadí, vytvořte jej pomocí složky „K“, bez použití zbývajících barev „CMY“
Barevné přechody
Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.
Optimální rozlišení
Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300dpi.
Rozmístění objektů
Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.

Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“


Uložení do souboru
Formáty souborů
Upřednostňované: PDF, EPS, PRN
Přijímané: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme 3,5 PLN za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu InDesign přijímáme pouze postcriptové soubory, případně můžete uvést do poznámek k zakázce „Pozor - soubor z InDesign. Proveďte prosím PSa“.
Poznámky
Při ukládání souboru jako PDF nastavte vysoké rozlišení grafiky. PDF ukládejte ve verzi PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP.

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.
 V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.
 
 V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.


Dodatečné informace
Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevní rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev.


Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s Pravidly spolupráce, Zásadami ochrany osobních údajů i používáním souborů cookies.

Náš portál používá informace uložené pomocí souborů cookie nutné k obsluze internetového obchodu a vytváření statistik.
Použitím těchto stránek beze změny nastavení vašeho prohlížeče se tyto soubory budou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že toto nastavení můžete kdykoli změnit.