| Aktuality | Spolupráce | Nápověda | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
zaregistrovat    Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno: : Heslo :    
PRINTSHOP
STANDARDNÍ TISK
ETIKETY, 3D SAMOLEPKY
PLOTROVÉ ŘEZÁNÍ
TISK + OŘEZ
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
VZORKY A VZORNÍKY

Aktuality

 Rozměry
Čistý formát
Čistý formát může mít maximálně 322 mm x 484 mm.
Hrubý formát
Je to rozměr (v milimetrech) připraveného projektu - (čistý formát se spadávkou)

Upozornění!!
Musíte zachovat hrubý formát, i pokud pozadí tiskoviny nevyčnívá na spad. Proto musíte hrubý formát ohraničit obdélníkem na nejnižší vrstvě, bez obrysů a výplně, nebo (v případě rastrového souboru) vystředit projekt tak, aby měl vhodný rozměr.
Spad
Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 2 mm na každé straně.   
U tiskovin ořezávaných plotrem (libovolné tvary) činí spad 3 mm na každé straně.
Bigovací značky
V případě bigování nebo falcování tiskoviny popište při objednávání v poznámkách místo bigu a směr lomu (jednoduchý, okénkový, harmonikový)
Pokud je to možné, místo bigu označte tenkou čárou na spadávce nebo na okraji tiskoviny.
Toto se netýká výtisků ořezávaných plotrem na libovolné tvary (vše se zohledňuje na ořezové mřížce).
Značka pro vrtání
Místo pro vrtání otvoru označte v návrhu malým, červeným puntíkem (nebo jinou kontrastní barvou) s max. průměrem 2 mm.


Grafika
Barevný model
Projekt připravte v modelu CMYK (nevztahuje se na návrhy, ve kterých jsou použity dodatečné barvy); pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
Kombinace různých barevných prostorů nebo modelů v jednom dokumentu (např. CMYK a RGB) způsobuje špatné zobrazení barev, a tudíž nepodléhá reklamaci.


Definujete-li vlastní barvy CMYK, součet tonálních hodnot v jednom bodu nesmí přesáhnout 300 % (u jednostranně natíraných kartonů nesmí na nenatírané straně přesáhnout 200 %; vyvarujte se především umisťování sytých podkladů ve stejných místech na líci a rubu tiskoviny). Nepřijímáme reklamace návrhů, u kterých je tento parametr překročen. (Znamená to, že nesmíte vytvářet černou barvu ze čtyř 100% složek.)

U výtisků zušlechtěných laminem nesmí součet tonálních hodnot v jednom bodu přesáhnout 250 %.
Černé pozadí
Pro dosažení syté, tmavé černé použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek:33% C, 33% M, 33% Y, 100% K.
Šedé pozadí
Pokud chcete šedé pozadí, vytvořte jej pomocí složky „K“, bez použití zbývajících barev „CMY“
Barevné přechody
Nepoužívejte barevné přechody pro hodnoty menší než 5 %.
Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.
Optimální rozlišení
Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300dpi.
Rozmístění objektů
Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Všechny texty rozmisťujte na samostatné vrstvě (horní).

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.


Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tolerance ořezu a bigování činí ± 2 mm. Proto na proužku pro bigování (hřbetu) nevytvářejte viditelnou hranici mezi návrhem přední a zadní strany tiskoviny.

Všechny stránky v souboru by měly mít stejnou orientaci.
Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“.


Ořez plotrem (libovolných tvarů)
Jak připravit tiskovinu k plotrovému ořezu libovolných tvarů?
Kalkulační formulář umožňuje objednávku tiskovin s různými tvary. U tiskovin, které v sobě spojují libovolné tvary, bigy (např. skládané pozvánky, krabičky, minidesky) a tisk na matném/lesklém potahovaném papíru, je nutná laminace, aby nedocházelo k popraskání na lomech.

Viz jak připravit


Příprava pro selektivní zušlechtění
Jak připravit soubor pro zušlechtění parciálním lakem nebo termografickým tiskem
V souboru připravte dodatečnou stranu / dodatečné strany (poslední) a na ně naneste jednobarevně (K 100 %) oblasti, které se budou lakovat. Obrázky k parciálnímu lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi. Veškeré šedé prvky, včetně nepatrných, světlých odstínů šedi, budou automaticky konvertovány na černou barvu a budou zalakovány.

Prvky s parciálním lakem musí splňovat následující požadavky:
 • navrhované čáry nesmí být tenčí než 0,4 mm;
 • rozestup mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm;
 • použité písmo nesmí být menší než 14 bodů.
Může dojít k posunu laku vzhledem k tisku o 0,3 mm.


Parciální lak s 3D „termografickým“ efektem
 • Tloušťka laku je 25–35 mikrometrů (znatelně hmatatelná).
 • Lakování až na spad se nedoporučuje, jelikož by se mohl lak během ořezu drolit. Soubory s maskou k 3D laku připravenou až na spad budou puštěny do výroby na vlastní odpovědnost zákazníka. 
 • Při zušlechťování tištěných prvků lakem s 3D „termografickým“ efektem se lak nanáší pouze na jednu stranu.
 • U oboustranných tiskovin se lakem s 3D „termografickým“ efektem zušlechťuje pouze první strana (líc). V takovém případě prosím připravte 3stránkový soubor s tímto pořadím stran: líc/rub/maska k líci.

Parciální UV lak
 • Tloušťka laku je 10–15 mikrometrů.
 • Kvůli praskání laku se parciální UV lak nedoporučuje používat na spad a na bigy.
  Toto doporučení se nevztahuje na drobné prvky, u kterých je popraskání laku stěží viditelné.
 • Při zušlechťování tištěných prvků UV lakem se může lak aplikovat oboustranně. V takovém případě prosím připravte 4stránkový soubor: líc/rub tisk (1. a 2. strana v souboru), líc/rub maska (3. a 4. strana v souboru).
 • Lak nenavrhujte na místech, která se budou bigovat.
  UPOZORNĚNÍ! Na rubu nenavrhujte lakované prvky, které by se pokrývaly s většími lakovanými prvky na líci, jelikož by mohlo dojít k jejich otisku a ke slepení výtisků.


UPOZORNĚNÍ! Aplikace parciálního laku a efektu Liquid Metal je nejpůsobivější na malých prvcích a liniích, které svou šíří nepřekračují 4 mm. V případě prvků s plochou 5 x 5 mm a větší, kde má být celá plocha pokryta jednotnou vrstvou laku / metalické fólie, doporučujeme zvolit jako podklad Soft-Touch laminát. U takovýchto prvků může být potisk na matném nebo lesklém laminátu nerovnoměrný, což ovlivní výsledný vzhled produktu. 

Upozornění! U velkonákladových zakázek nebo v případě, kdy plocha lakované tiskoviny přesáhne 15 % čistého formátu, se termín zhotovení zakázky může prodloužit na 5 pracovních dní.


Názvy souborů musí jednoznačně poukazovat na jejich určení (maska, awers/rewers [líc/rub]).


Příprava doplňkové barvy Liquid Gold/Silver
Liquid Metal – metalizovaná fólie dostupná v barvách: Gold, Silver, Red, Green, Blue

Doplňkovou barvu Liquid Metal připravíte stejně jako parciální lak. Připravte dodatečnou stranu / dodatečné strany a na ně naneste jednobarevně (K 100 %) oblasti, které se budou lakovat. Obrázky k parciálnímu lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi. Veškeré šedé prvky, včetně nepatrných, světlých odstínů šedi, budou automaticky konvertovány na černou barvu a budou zalakovány.

Upozornění!
Nedoporučujeme aplikovat lak a efekt Liquid Metal na prvky tenčí než 0,4 mm v pozitivu a 0,6 mm v negativu. Doporučená minimální velikost písma je 10 bodů, rozestup mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm. Může dojít k posunu laku vzhledem k tisku o 0,3 mm. 
Efekt Liquid Metal se nedoporučuje navrhovat na spad a na bigy, jelikož na hranách/bigovaných místech může dojít k popraskání/drolení metalizované fólie.  

Liquid Metal je natištěná barva. To znamená, že v zájmu zachování přesnosti pasování (0,3 mm) se nesmí z návrhu CMYK odstranit/vyjmout grafika pozadí. Stránka s návrhem pozadí nesmí obsahovat opakované prvky masky.

Použijete-li Liquid Metal na větší prvky/tmavá pozadí, efekt může být nanesen nestejnoměrně. 
 
 


Příprava k ražbě

Soubor k ražbě se připravuje obdobně jako soubor pro parciální lak. Připravte dodatečnou (poslední) stránku v souboru s rozměry vizitky. Následně na ní naneste ražené oblasti/prvky jednou barvou (K 100%)

Pokud nám zašlete jednotlivé soubory jako zazipované, tak jejich názvy musí jednoznačně poukazovat na jejich určení (líc/rub/maska k ražbě).  Platí to také pro vizitky s 3D parciálním lakem a ražbou (líc/rub/maska 3D/maska k ražbě).


Ražba vytváří vystouplý reliéf na lícové straně a zahloubený reliéf na rubové straně.

In translation: `Maksymalny rozmiar obszaru tłoczenia wynosi 100mm x 200mm.
Istnieje możliwość tłoczenia do krawędzi.
Nie ma możliwości dokładnego pasowania tłoczeniem z drukiem. Tolerancja pasowania +/- 1mm.
`


Jak připravit soubor k ražbě?
 • minimální tloušťka prvku 0,8 mm;
 • minimální rozestup mezi raženými prvky 0,75 mm;
 • minimální velikost základního písma 16 bodů;
K ražbě přijímáme jak vektorovou, tak i rastrovou grafiku! 


Uvědomění!

Pro ražbu velkých písmen a velkých grafických objektů je nejvhodnější použít papír Wild (rozšiřovaný). Na ostatních papírech kvůli omezenému tlaku lisu doporučujeme ražbu malých písem a objektů. Pokud mají být velké, doporučujeme je vytvářet pouze jako obrysy bez výplně.

Objekty ražené na bílém pozadí jsou málo viditelné. Ražba se lépe prosazuje na barevných podkladech, zejména tmavých.


Příprava personalizace
Pro personalizované tiskoviny se musí připravit databáze. Návod k přípravě najdete zvlášť:
Viz Jak připravit personalizaci.


Uložení do souboru
Formáty souborů
Upřednostňujeme: PDF
Přijímáme také: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). 
Upozornění! Z programu InDesign přijímáme pouze postscriptové soubory. Případně můžete napsat v poznámkách k zakázce informaci: „Soubor z InDesign. Prosím převeďte na PS.“
PDF, EPS, PRN
Přijímamé také: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme 3,5 PLN za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu InDesign přijímáme pouze postcriptové soubory, případně můžete uvést do poznámek k zakázce „Pozor - soubor z InDesign. Proveďte prosím PSa“.
Poznámky
Při ukládání souboru jako PDF nastavte vysoké rozlišení grafiky. PDF ukládejte ve verzi PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP. V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.
 
 V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.


Dodatečné informace
Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevní rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev.


Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s Pravidly spolupráce, Zásadami ochrany osobních údajů i používáním souborů cookies.

Náš portál používá informace uložené pomocí souborů cookie nutné k obsluze internetového obchodu a vytváření statistik.
Použitím těchto stránek beze změny nastavení vašeho prohlížeče se tyto soubory budou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že toto nastavení můžete kdykoli změnit.