| Aktuality | Spolupráce | Nápověda | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
zaregistrovat    Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno: : Heslo :    
PRINTSHOP
STANDARDNÍ TISK
ETIKETY, 3D SAMOLEPKY
PLOTROVÉ ŘEZÁNÍ
TISK + OŘEZ
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
VZORKY A VZORNÍKY

Pozvánky

 
Rozměry
Formáty
A6 BEZ SKLADU  148mm x 105mm
A6 SKLAD PODÉL KRÁTKÉHO BIGU  297mm x 105mm   (po složení: 105mm x 148mm)
A6 SKLAD PODÉL DLOUHÉHO BIGU  210mm x 148mm   (po složení: 105mm x 148mm)
ČTVEREC JEDNODUCHÝ  160mm x 160mm
ČTVEREC SKLÁDANÝ  320mm x 160mm   (po složení: 160mm x 160mm)
DL BEZ SKLADU  210mm x 99mm
DL SKLAD PODÉL KRÁTKÉHO BIGU  420mm x 99mm   (po složení: 210mm x 99mm)
DL SKLAD PODÉL DLOUHÉHO BIGU  210mm x 198mm   (po složení: 210mm x 99mm)
A4 SKLAD NA DL  210mm x 297mm   (po složení: 210mm x 99mm)
A4 SKLAD HARMONIKOVÝM LOMEM   210mm x 297mm   (po složení: 210mm x 99mm)
Hrubý formát
Je to rozměr (v milimetrech) připraveného projektu - (čistý formát se spadávkou)
Projekt připravte jako dvoustranný soubor skládající se z líce (spojená čtvrtá a první strana vedle sebe) a rubu (spojená druhá a třetí strana vedle sebe). Formát takovéhoto projektu by měl být rovný rozměrům tiskoviny po rozložení + 2 mm spadávek na každé straně.
Spad
Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 2 mm na každé straně. 


Personalizace
Chcete-li svou tiskovinu personalizovat, seznamte se s návodem „jak připravit“
pro personalizovaný tisk.
  Viz zde >>


Grafika
Barevný model
Projekt připravte v modelu CMYK (nevztahuje se na návrhy, ve kterých jsou použity dodatečné barvy); pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
Kombinace různých barevných prostorů nebo modelů v jednom dokumentu (např. CMYK a RGB) způsobuje špatné zobrazení barev, a tudíž nepodléhá reklamaci.


Definujete-li vlastní barvy CMYK, součet tonálních hodnot v jednom bodu nesmí přesáhnout 300 % (u jednostranně natíraných kartonů nesmí na nenatírané straně přesáhnout 200 %; vyvarujte se především umisťování sytých podkladů ve stejných místech na líci a rubu tiskoviny). Nepřijímáme reklamace návrhů, u kterých je tento parametr překročen. (Znamená to, že nesmíte vytvářet černou barvu ze čtyř 100% složek.)

U výtisků zušlechtěných laminem nesmí součet tonálních hodnot v jednom bodu přesáhnout 250 %.
Černé pozadí
Pro dosažení syté, tmavé černé použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek:33% C, 33% M, 33% Y, 100% K.
Šedé pozadí
Pokud chcete šedé pozadí, vytvořte jej pomocí složky „K“, bez použití zbývajících barev „CMY“
Barevné přechody
Nepoužívejte barevné přechody pro hodnoty menší než 5 %.
Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.
Optimální rozlišení
Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300dpi.
Rozmístění objektů
Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Všechny texty rozmisťujte na samostatné vrstvě (horní).

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.


Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tolerance ořezu a bigování činí ± 2 mm. Proto na proužku pro bigování (hřbetu) nevytvářejte viditelnou hranici mezi návrhem přední a zadní strany tiskoviny.

Všechny stránky v souboru by měly mít stejnou orientaci.
Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“.


Ořez plotrem (libovolných tvarů)
Jak připravit tiskovinu k plotrovému ořezu libovolných tvarů?
Kalkulační formulář umožňuje objednávku tiskovin s různými tvary. U tiskovin, které v sobě spojují libovolné tvary, bigy (např. skládané pozvánky, krabičky, minidesky) a tisk na matném/lesklém potahovaném papíru, je nutná laminace, aby nedocházelo k popraskání na lomech.

Viz jak připravit


Příprava pro selektivní zušlechtění
Jak připravit soubor pro zušlechtění parciálním lakem nebo termografickým tiskem
V souboru připravte dodatečnou stranu / dodatečné strany (poslední) a na ně naneste jednobarevně (K 100 %) oblasti, které se budou lakovat. Obrázky k parciálnímu lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi. Veškeré šedé prvky, včetně nepatrných, světlých odstínů šedi, budou automaticky konvertovány na černou barvu a budou zalakovány.

Prvky s parciálním lakem musí splňovat následující požadavky:
 • navrhované čáry nesmí být tenčí než 0,4 mm;
 • rozestup mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm;
 • použité písmo nesmí být menší než 14 bodů.
Může dojít k posunu laku vzhledem k tisku o 0,3 mm.


Parciální lak s 3D „termografickým“ efektem
 • Tloušťka laku je 25–35 mikrometrů (znatelně hmatatelná).
 • Lakování až na spad se nedoporučuje, jelikož by se mohl lak během ořezu drolit. Soubory s maskou k 3D laku připravenou až na spad budou puštěny do výroby na vlastní odpovědnost zákazníka. 
 • Při zušlechťování tištěných prvků lakem s 3D „termografickým“ efektem se lak nanáší pouze na jednu stranu.
 • U oboustranných tiskovin se lakem s 3D „termografickým“ efektem zušlechťuje pouze první strana (líc). V takovém případě prosím připravte 3stránkový soubor s tímto pořadím stran: líc/rub/maska k líci.

Parciální UV lak
 • Tloušťka laku je 10–15 mikrometrů.
 • Kvůli praskání laku se parciální UV lak nedoporučuje používat na spad a na bigy.
  Toto doporučení se nevztahuje na drobné prvky, u kterých je popraskání laku stěží viditelné.
 • Při zušlechťování tištěných prvků UV lakem se může lak aplikovat oboustranně. V takovém případě prosím připravte 4stránkový soubor: líc/rub tisk (1. a 2. strana v souboru), líc/rub maska (3. a 4. strana v souboru).
 • Lak nenavrhujte na místech, která se budou bigovat.
  UPOZORNĚNÍ! Na rubu nenavrhujte lakované prvky, které by se pokrývaly s většími lakovanými prvky na líci, jelikož by mohlo dojít k jejich otisku a ke slepení výtisků.


UPOZORNĚNÍ! Aplikace parciálního laku a efektu Liquid Metal je nejpůsobivější na malých prvcích a liniích, které svou šíří nepřekračují 4 mm. V případě prvků s plochou 5 x 5 mm a větší, kde má být celá plocha pokryta jednotnou vrstvou laku / metalické fólie, doporučujeme zvolit jako podklad Soft-Touch laminát. U takovýchto prvků může být potisk na matném nebo lesklém laminátu nerovnoměrný, což ovlivní výsledný vzhled produktu. 

Upozornění! U velkonákladových zakázek nebo v případě, kdy plocha lakované tiskoviny přesáhne 15 % čistého formátu, se termín zhotovení zakázky může prodloužit na 5 pracovních dní.


Názvy souborů musí jednoznačně poukazovat na jejich určení (maska, awers/rewers [líc/rub]).


Příprava doplňkové barvy Liquid Gold/Silver
Liquid Metal – metalizovaná fólie dostupná v barvách: Gold, Silver, Red, Green, Blue

Doplňkovou barvu Liquid Metal připravíte stejně jako parciální lak. Připravte dodatečnou stranu / dodatečné strany a na ně naneste jednobarevně (K 100 %) oblasti, které se budou lakovat. Obrázky k parciálnímu lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi. Veškeré šedé prvky, včetně nepatrných, světlých odstínů šedi, budou automaticky konvertovány na černou barvu a budou zalakovány.

Upozornění!
Nedoporučujeme aplikovat lak a efekt Liquid Metal na prvky tenčí než 0,4 mm v pozitivu a 0,6 mm v negativu. Doporučená minimální velikost písma je 10 bodů, rozestup mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm. Může dojít k posunu laku vzhledem k tisku o 0,3 mm. 
Efekt Liquid Metal se nedoporučuje navrhovat na spad a na bigy, jelikož na hranách/bigovaných místech může dojít k popraskání/drolení metalizované fólie.  

Liquid Metal je natištěná barva. To znamená, že v zájmu zachování přesnosti pasování (0,3 mm) se nesmí z návrhu CMYK odstranit/vyjmout grafika pozadí. Stránka s návrhem pozadí nesmí obsahovat opakované prvky masky.

Použijete-li Liquid Metal na větší prvky/tmavá pozadí, efekt může být nanesen nestejnoměrně. 
 
 


Uložení do souboru
Formáty souborů
Upřednostňujeme: PDF
Přijímáme také: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). 
Upozornění! Z programu InDesign přijímáme pouze postscriptové soubory. Případně můžete napsat v poznámkách k zakázce informaci: „Soubor z InDesign. Prosím převeďte na PS.“
PDF, EPS, PRN
Přijímamé také: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme 3,5 PLN za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu InDesign přijímáme pouze postcriptové soubory, případně můžete uvést do poznámek k zakázce „Pozor - soubor z InDesign. Proveďte prosím PSa“.
Poznámky
Při ukládání souboru jako PDF nastavte vysoké rozlišení grafiky. PDF ukládejte ve verzi PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP. V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.
 
 V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.


Dodatečné informace
Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevní rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev.


Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s Pravidly spolupráce, Zásadami ochrany osobních údajů i používáním souborů cookies.

Náš portál používá informace uložené pomocí souborů cookie nutné k obsluze internetového obchodu a vytváření statistik.
Použitím těchto stránek beze změny nastavení vašeho prohlížeče se tyto soubory budou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že toto nastavení můžete kdykoli změnit.