| Aktuality | Spolupráce | Nápověda | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
zaregistrovat    Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno: : Heslo :    
PRINTSHOP
STANDARDNÍ TISK
ETIKETY, 3D SAMOLEPKY
PLOTROVÉ ŘEZÁNÍ
TISK + OŘEZ
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
VZORKY A VZORNÍKY

Lentikulárné plakáty

 
Rozměry
Čistý formát
Dostupné jsou tři rozměry tiskovin uvedené v nabídce.
Hrubý formát
Projekt musí mít rozměry odpovídající čistému formátu (nevyžaduje spadávky).
Vzhledem k nasměrování proužků fólie musí být projekt připraven v určité orientaci (vertikálně nebo horizontálně).


Doporučení pro lentikulární tisk
Soubory
Pro líc je třeba připravit 2 grafické soubory, jež se budou nahrazovat v závislosti na úhlu pohledu.
Soubory můžete dodat v libovolném rastrovém formátu (např. jpg, tif, psd). Veškeré vektorové soubory budou v průběhu přípravy změněny na rastrové.
Doporučení k projektu
Teoreticky mohou mít měnící se obrazy libovolný obsah, ale vzhledem k nedokonalosti tisku (nárůst tiskového bodu, omezené rozlišení) může dojít k situaci, kdy bude v průběhu prohlížení jednoho obrazu mírně viditelný i druhý obraz. Tento efekt se stává znatelnější společně se zvětšující se sytostí barev. Proto doporučujeme vhodně volit měnící se obrazy, aby byl dosažený efekt co nejlepší.

Z našich zkušeností vyplývá, že nejlepší efekty lze získat, když se měnící obrazy neliší příliš barevností, mají obdobnou jasnost a sytost barev a navíc nejsou příliš tmavé.

Vyhněte se umístění tmavých prvků na místech, kde má měnící se obraz světlé pozadí, jelikož by tyto prvky silněji zasahovaly do druhého obrazu.
Nedoporučujeme připravovat projekty na bílém pozadí, neboť na tomto pozadí jsou obzvláště viditelné prvky z druhého obrázku. Dobrým řešením je využití společného pozadí pro oba obrazy, pouze s měnicími se objekty, jež se na nich objevují. V takovém případě lze omezit efekt prosvítání druhého obrazu připravením dodatečného, prostředního obrazu, který by obsahoval pouze pozadí a společné prvky obou záběrů.
Pokud se na obou obrazech vyskytuje text, neměl by se překrývat. V případě prosvítání obrazů by totiž mohl být nečitelný.

S ohledem na vlastnosti lentikulární fólie obraz, který skrze ní sledujeme, dělá dojem potisku s nízkým rozlišením. Z toho důvodu je třeba se vyhnout navrhování velice podrobných prvků, včetně drobného textu < 30 bodů a čár širokých < 0,5mm.
Grafika
Barevný model
Projekt připravte v modelu CMYK (nevztahuje se na návrhy, ve kterých jsou použity dodatečné barvy); pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
Kombinace různých barevných prostorů nebo modelů v jednom dokumentu (např. CMYK a RGB) způsobuje špatné zobrazení barev, a tudíž nepodléhá reklamaci.
Černé pozadí
Pro dosažení plné, tmavé černé barvy použijte černou barvu složenou ze složek 33%C 33%M 33%Y 100%K.
Pro tisk na materiálech pro podsvícení použijte složky 60%C 55%M 50%Y 100%K.
Barevné přechody
Nepoužívejte barevné přechody pro hodnoty menší než 5 %.
Optimální rozlišení
Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 600dpi.
Rozmístění objektů
Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Všechny texty rozmisťujte na samostatné vrstvě (horní).

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.


Kvůli toleranci polohování podkladu může dojít k posunutí projektu vzhledem k tiskovině. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Všechny stránky v souboru by měly mít stejnou orientaci.
Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“.

Výrobek vyžaduje bílý podtisk. Jelikož bude potištěna celá plocha, není třeba připravovat podtisk individuálně v souboru.


Uložení do souboru
Formáty souborů
Upřednostňujeme: PDF
Přijímáme také: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). 
Upozornění! Z programu InDesign přijímáme pouze postscriptové soubory. Případně můžete napsat v poznámkách k zakázce informaci: „Soubor z InDesign. Prosím převeďte na PS.“
TIFF, JPG, PSD (barevnost RBG, rozlišení 600 dpi nebo 300 dpi)
Přijímamé také: CDR, PDF (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme 3,50 PLN za přípravu souboru s grafikou.
Uwagi
Soubory PDF a CDR: pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho musíte před uložením projektu převést na křivky.
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.
 
Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP.


Dodatečné informace
Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevní rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev.


Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s Pravidly spolupráce, Zásadami ochrany osobních údajů i používáním souborů cookies.

Náš portál používá informace uložené pomocí souborů cookie nutné k obsluze internetového obchodu a vytváření statistik.
Použitím těchto stránek beze změny nastavení vašeho prohlížeče se tyto soubory budou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že toto nastavení můžete kdykoli změnit.