| Aktuality | Spolupráce | Nápověda | Firma | | £ | | | Kr.
   
zaregistrovat    Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno: : Heslo :    
PRINTSHOP
STANDARDNÍ TISK
ETIKETY, 3D SAMOLEPKY
PLOTROVÉ ŘEZÁNÍ
TISK + OŘEZ
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
VZORKY A VZORNÍKY
 ANTIVIROVÝ BALÍČEK

Adhezní fólie UV

 


Rozměry
Čistý formát
Rozměry tiskoviny mohou být libovolné (také nepravidelné tvary), ale nesmí přesahovat  680 x 480 mm. 
Hrubý formát
Projekt musí obsahovat jeden kus štítku zvětšeného o požadovaný spad, návrh bílého podtisku (pouze pro průhledné fólie) a odděleně proužek pro ořez (při ořezu podél křivky).
S ohledem na specifické použití fólie lze v závislosti na požadovaném efektu libovolně navrhovat barevný potisk, bílý podtisk a proužky pro ořez. Musí se však vzít v potaz, že potisk nesmí přesahovat plochu potisku 682 x 482 mm a proužky pro ořez 680 x 480 mm. Navíc bílý podtisk nesmí vyčnívat mimo natištěnou grafiku.
Projekty určené k prohlížení pod povrchem se musí připravit zrcadlově, čímž se předejde případným omylům během objednávky.
Spad
Pokud má být grafika/pozadí natisknuté až k okraji, musí se přetáhnout na spad, jenž přesahuje proužek pro ořez/výsek. Spad by měl mít 2 mm na každé straně.
V případě jiných než obdélníkových tvarů nevyplňujte pozadím celý prostor za proužkem pro ořez, ale pouze výše uvedený 2mm spad. Zbývající prostor mimo tiskovinu ponechte nepotištěný.

V případě jiných než obdélníkových tvarů nevyplňujte pozadím celý prostor za proužkem pro ořez, ale pouze výše uvedený 2mm spad. Zbývající prostor mimo tiskovinu ponechejte nepotištěný.
Samostatný štítek
 • Štítek může mít libovolný tvar.
 • Důležité objekty by se neměly nacházet blíže než 3 mm od plánovaného místa ořezu.
 • Rámečky, lemy atd. by se neměly nacházet blízko proužku pro výsek (min. 5 mm). Vzhledem k toleranci ořezu by tiskoviny nevypadaly z estetického hlediska dobře.
Proužky pro ořez a výsek
 • Ořezové cesty navrhujte v nejužší (vlasové) velikosti 100% černou barvou.
 • Vzdálenost mezi ořezovými cestami musí být alespoň 3–4 mm.
 • Kvůli době ořezu dbejte během navrhování na to:
  – abyste tam, kde je to možné, používali místo křivek přímky;
  – abyste nezvyšovali počet vrcholků nad počet nutný pro vytyčení křivky;
  – aby se ořezové cesty nepřekrývaly.
 • Ořezovou cestu každé etikety vytvořte z jedné uzavřené křivky.
 • Při navrhování ořezové cesty se vyhněte tomu, aby se začátek a konec řezu nacházel na oblouku; měl by se spíše nacházet na přímce.
 • Po srovnání ořezových cest s návrhem je musíte uložit v samostatném souboru nebo na samostatné stránce stejného souboru.

Upozornění!! Proužek pro ořez by měl mít minimální počet vrcholků nutných pro vytvoření tvaru; neopodstatněné zvětšení počtu vrcholků v křivce způsobuje zpomalení práce plotru.
Pokud se ukáže, že komplikovanost křivky způsobuje příliš pomalou práci plotru, zakázka bude přerušena z důvodu špatně připraveného souboru.


Grafika
Barevný model
Projekt připravte v modelu CMYK (nevztahuje se na návrhy, ve kterých jsou použity dodatečné barvy); pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
Kombinace různých barevných prostorů nebo modelů v jednom dokumentu (např. CMYK a RGB) způsobuje špatné zobrazení barev, a tudíž nepodléhá reklamaci.
Černé pozadí
Abyste získali sytou, tmavou černou barvu, použijte černou barvu vytvořenou ze složek: 33% C, 33% M, 33% Y, 100% K.
Barevné přechody
Nepoužívejte barevné přechody pro hodnoty menší než 5 %.
Optimální rozlišení
Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 600dpi.
Rozmístění objektů
Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Všechny texty rozmisťujte na samostatné vrstvě (horní).

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.


Kvůli toleranci polohování podkladu může dojít k posunutí projektu vzhledem k tiskovině. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Všechny stránky v souboru by měly mít stejnou orientaci.
Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“.

Upozornění!!
Tisk na barevných podkladech, kromě mléčného plexiskla, bílého laminátu a bílého PVC, vyžaduje bílý podtisk.
Pro bílý podtisk je nutné připravit dodatečně návrh.
Na průhledném plexiskle se potisk provádí z druhé strany (zrcadlově) a poté se nanáší bílá barva.

Bílá barva
UV plotr dokáže tisknout bílou barvou. Díky tomu lze tisknout pouze bílou barvou nebo barvami CMYK s bílým podtiskem na barevných a čirých materiálech.
Chcete-li si objednat výrobek s bílým podtiskem, připravte prosím návrh obsahující 3 {dodstr} strany:
 
 1. první strana s barevným návrhem,
 2. druhá strana s bílým podtiskem (pouze na barevných a bezbarvých materiálech)
 3. třetí strana s tvarem křivky pro výsek (pokud jste si zvolili tuto možnost).
 Můžete také připravit samostatné soubory – jeden s barevným návrhem (k názvu souboru připiště slovo „color“), druhý s podtiskem (soubor s bílou barvou musí mít v názvu slovo „white“) a případně třetí s tvarem pro výsek (v názvu se slovem „cut“).
Takto připravené soubory zabalte do formátu ZIP nebo 7z.
Příklad:
průhledné personalizované karty, 60 barevných karet a společný podtisk, soubory mají názvy:
karty_transparent_color.pdf (60 barevných stran), karty_white_60x.pdf (1 černobílá strana).
 


Příprava souboru s podtiskem
Návrh zkopírujte do samostatného souboru a konvertujte všechny barvy na černou (100% K). Ke konverzi černé na bílou dochází v softwaru stroje.


Pod malými texty v černé barvě (100% black) není podtisk nutný.

Upozornění!!
Bílé objekty definované jako C0%,M0%,Y0%,K0% budou na tiskovině průhledné.


Příprava personalizace
Čistý formát
Pro personalizované tiskoviny se musí připravit databáze. Návod k přípravě najdete zvlášť:

Viz Jak připravit personalizaci.


Uložení do souboru
Formáty souborů
Upřednostňujeme: PDF

Přijímamé také: (nedoporučujeme) CDR, TIFF i JPG (v jiném rozlišení než  600/300 dpi).
Poznámky
Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 
Pokud jste si zvolili možnost ořezu po křivce, návrh tvaru pro ořez uložte v samostatném souboru (se slovem „ciecie“ [ořez] v názvu).
K projektu můžete připojit náhled (se slovem „podglad“ [náhled] v názvu).
Způsob přípravy souborů pro projekty s podtiskem je popsán v sekci Grafika (výše). 


Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP.

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.
V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.
 
V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.


Dodatečné informace
Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevní rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev.


Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s Pravidly spolupráce, Zásadami ochrany osobních údajů i používáním souborů cookies.

Náš portál používá informace uložené pomocí souborů cookie nutné k obsluze internetového obchodu a vytváření statistik.
Použitím těchto stránek beze změny nastavení vašeho prohlížeče se tyto soubory budou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že toto nastavení můžete kdykoli změnit.