| Aktuality | Spolupráce | Nápověda | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
zaregistrovat    Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno: : Heslo :    
PRINTSHOP
STANDARDNÍ TISK
ETIKETY, 3D SAMOLEPKY
PLOTROVÉ ŘEZÁNÍ
TISK + OŘEZ
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
VZORKY A VZORNÍKY

 Rozměry
Čistý formát
Čistý formát může mít maximálně 498 mm x 349 mm. Může být navíc omezen rozměry listu zvoleného papíru (v kalkulačním formuláři se objeví zpráva o omezení rozměrů). 
Hrubý formát
Je to rozměr (v milimetrech) připraveného projektu - (čistý formát se spadávkou)

Upozornění!!
Musíte zachovat hrubý formát, i pokud pozadí tiskoviny nevyčnívá na spad. Proto musíte hrubý formát ohraničit obdélníkem na nejnižší vrstvě, bez obrysů a výplně, nebo (v případě rastrového souboru) vystředit projekt tak, aby měl vhodný rozměr.
Spad
Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 2 mm na každé straně. 
Bigovací značky
V případě bigování nebo falcování tiskoviny popište při objednávání v poznámkách místo bigu a směr lomu (jednoduchý, okénkový, harmonikový)
Pokud je to možné, místo bigu označte tenkou čárou na spadávce nebo na okraji tiskoviny.
Toto se netýká výtisků ořezávaných plotrem na libovolné tvary (vše se zohledňuje na ořezové mřížce).
Značka pro vrtání
Místo pro vrtání otvoru označte v návrhu malým, červeným puntíkem (nebo jinou kontrastní barvou) s max. průměrem 2 mm.


Grafika
Barevný model
Projekt připravte v modelu CMYK.
Postup v programu Corel:
 1. Ve Správě barev (v záložce Nástroje) musíte:
  • ve starších verzích zvolit položku Optimalizovat pro komerční tisk (zkontrolujte, zda je nastaven obecný profil pro barevné výtisky);
  • v novějších verzích zvolte možnost Předtisková příprava – Evropa,
   (zkontrolujte, zda je nastaven profil ISO Coated v.2).
  V obou případech můžete využít profil Coated FOGRA39, jenž je dostupný na webu společnosti Adobe (doporučovaná možnost).
 2. V položce Publikovat do souboru PDF zvolte možnost Předtisková příprava. V Předtiskové přípravě v záložce Předtisková příprava vypněte všechny možnosti a
  • ve starších verzích v položce Upřesnit zkontrolujte, zda je správa barev nastavena na CMYK a zda je zapnutý profil ICC pro barevnou tiskárnu;
  • v novějších verzích zvolte v záložce Barva možnost Nátisk barev v modelu CMYK a nevkládejte profil barev.

Definujete-li vlastní barvy CMYK, součet tonálních hodnot v jednom bodu nesmí přesáhnout 300 % (u jednostranně natíraných kartonů nesmí na nenatírané straně přesáhnout 200 %; vyvarujte se především umisťování sytých podkladů ve stejných místech na líci a rubu tiskoviny). Nepřijímáme reklamace návrhů, u kterých je tento parametr překročen. (Znamená to, že nesmíte vytvářet černou barvu ze čtyř 100% složek.)

U výtisků zušlechtěných laminem nesmí součet tonálních hodnot v jednom bodu přesáhnout 250 %.


Kde jen je to možné, doporučujeme použít profil ICC ISO Coated v.2_300, který omezuje složky do 300 %, namísto profilu ISO Coated v.2, ve kterém mohou složky dosáhnout až 330 %.
Černé pozadí
Abyste získali sytou, tmavou černou barvu, použijte černou barvu vytvořenou ze složek: 60%C 55%M 50%Y 100%K .
Šedé pozadí
Šedé pozadí je třeba vytvořit při pouužití všech složek CMYK. Hodnoty: C:50% M:40% Y:40% K:22%
Barevné přechody
Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.
Optimální rozlišení
Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300dpi.
Rozmístění objektů
Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.

Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“


Ořez plotrem (libovolných tvarů)
Jak připravit tiskovinu k plotrovému ořezu libovolných tvarů?
Kalkulační formulář umožňuje objednávku tiskovin s různými tvary. U tiskovin, které v sobě spojují libovolné tvary, bigy (např. skládané pozvánky, krabičky, minidesky) a tisk na matném/lesklém potahovaném papíru, je nutná laminace, aby nedocházelo k popraskání na lomech.

Viz jak připravit


Příprava pro selektivní zušlechtění
Jak připravit soubor pro zušlechtění parciálním lakem nebo termografickým tiskem
V souboru připravte dodatečnou stranu / dodatečné strany (poslední) a na ně naneste jednobarevně (K 100 %) oblasti, které se budou lakovat. Obrázky k parciálnímu lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi. Veškeré šedé prvky, včetně nepatrných, světlých odstínů šedi, budou automaticky konvertovány na černou barvu a budou zalakovány.

Prvky s parciálním lakem musí splňovat následující požadavky:
 • navrhované čáry nesmí být tenčí než 0,4 mm;
 • rozestup mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm;
 • použité písmo nesmí být menší než 14 bodů.
Může dojít k posunu laku vzhledem k tisku o 0,3 mm.


Parciální lak s 3D „termografickým“ efektem
 • Tloušťka laku je 25–35 mikrometrů (znatelně hmatatelná).
 • Lakování až na spad se nedoporučuje, jelikož by se mohl lak během ořezu drolit. Soubory s maskou k 3D laku připravenou až na spad budou puštěny do výroby na vlastní odpovědnost zákazníka. 
 • Při zušlechťování tištěných prvků lakem s 3D „termografickým“ efektem se lak nanáší pouze na jednu stranu.
 • U oboustranných tiskovin se lakem s 3D „termografickým“ efektem zušlechťuje pouze první strana (líc). V takovém případě prosím připravte 3stránkový soubor s tímto pořadím stran: líc/rub/maska k líci.

Parciální UV lak
 • Tloušťka laku je 10–15 mikrometrů.
 • Kvůli praskání laku se parciální UV lak nedoporučuje používat na spad a na bigy.
  Toto doporučení se nevztahuje na drobné prvky, u kterých je popraskání laku stěží viditelné.
 • Při zušlechťování tištěných prvků UV lakem se může lak aplikovat oboustranně. V takovém případě prosím připravte 4stránkový soubor: líc/rub tisk (1. a 2. strana v souboru), líc/rub maska (3. a 4. strana v souboru).
 • Lak nenavrhujte na místech, která se budou bigovat.
  UPOZORNĚNÍ! Na rubu nenavrhujte lakované prvky, které by se pokrývaly s většími lakovanými prvky na líci, jelikož by mohlo dojít k jejich otisku a ke slepení výtisků.


UPOZORNĚNÍ! Aplikace parciálního laku a efektu Liquid Metal je nejpůsobivější na malých prvcích a liniích, které svou šíří nepřekračují 4 mm. V případě prvků s plochou 5 x 5 mm a větší, kde má být celá plocha pokryta jednotnou vrstvou laku / metalické fólie, doporučujeme zvolit jako podklad Soft-Touch laminát. U takovýchto prvků může být potisk na matném nebo lesklém laminátu nerovnoměrný, což ovlivní výsledný vzhled produktu. 

Upozornění! U velkonákladových zakázek nebo v případě, kdy plocha lakované tiskoviny přesáhne 15 % čistého formátu, se termín zhotovení zakázky může prodloužit na 5 pracovních dní.


Názvy souborů musí jednoznačně poukazovat na jejich určení (maska, awers/rewers [líc/rub]).


Uložení do souboru
Formáty souborů
Upřednostňujeme: PDF
Přijímáme také: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). 
Upozornění! Z programu InDesign přijímáme pouze postscriptové soubory. Případně můžete napsat v poznámkách k zakázce informaci: „Soubor z InDesign. Prosím převeďte na PS.“
PDF, EPS, PRN
Přijímamé také: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme 3,5 PLN za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu InDesign přijímáme pouze postcriptové soubory, případně můžete uvést do poznámek k zakázce „Pozor - soubor z InDesign. Proveďte prosím PSa“.
Poznámky
Při ukládání souboru jako PDF nastavte vysoké rozlišení grafiky. PDF ukládejte ve verzi PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP. V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.
 
 V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.


Dodatečné informace
Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevní rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev.


Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s Pravidly spolupráce, Zásadami ochrany osobních údajů i používáním souborů cookies.

Náš portál používá informace uložené pomocí souborů cookie nutné k obsluze internetového obchodu a vytváření statistik.
Použitím těchto stránek beze změny nastavení vašeho prohlížeče se tyto soubory budou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že toto nastavení můžete kdykoli změnit.